Rugăciune Pomelnic

 
 
 

Pentru Vii

 
 

Vă propunem să citiți la începutul pomelnicului de vii o variantă lărgită a rugăciunii de la sfârșitul Pavecerniței Mari.
O asemenea variantă de rugăciune o recomanda Părintele Sofian Boghiu – pentru pomelnicul personal – tinerilor din
Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români din București, în anii ’90.

 
 

Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, greșelile noastre cele de voie și cele fără de voie, cele cu fapta și cu vorba, cele cu știință și cele cu neștiință, cele din noapte și din zi, cele cu mintea și cu gândul. Toate le iartă nouă, ca un bun și iubitor de oameni.

Pe cei care ne urăsc pe noi și ne fac strâmbătate, iartă-i Doamne. Celor care ne fac bine, fă-le bine. Fraților și rudeniilor noastre împlinește-le cererile cele către mântuire și viață veșnică.

Pe cei ce sunt întru neputință, cercetează-i și vindecare dăruiește-le.

Pe cei de pe mare, ocârmuiește-i. Cu cei călători, împreună călătorește. Pe cei din văzduh, ocrotește-i.

Pe conducătorii din întreaga lume luminează-i și le dăruiește înțelepciune ca să urmeze voia Ta cea sfântă.

Celor ce ne slujesc și ne miluiesc pe noi, iertare păcatelor dăruiește-le.

Pe cei care ne-au cerut nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânșii, miluiește-i după mare mila Ta.

Pomenește, Doamne, pe toți arhiereii noștri ortodocși, pe toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Pomenește, Doamne, pe părintele meu duhovnic (…) și pe toți frații noștri ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe toți cei întru Hristos frați ai noștri.

Pomenește, Doamne, pe frații noștri cei robiți de patimile acestei vieți și îi mântuiește pe ei de toată înrobirea.

Pomenește, Doamne, pe toți cei cu infirmități, pe toți cei aflați în deznădejde, în boli grave și în mari supărări.

Pomenește, Doamne, neamul românesc și țara noastră.

Pomenește, Doamne, pe toți cei care luptă pentru credința, libertatea și dreptatea poporului român.

Pomenește, Doamne, pe frații noștri cei din necazuri și îi izbăvește de toată primejdia.

Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele Tale biserici și le împlinește lor cererile cele către mântuire și viață veșnică.

Pomenește, Doamne, pe toți cei care caută calea mântuirii. Ajută-i să înțeleagă Dreapta Credință, în Duh și în Adevăr.

Pomenește, Doamne, și a mea ticăloșie și-mi iartă orice am greșit cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, și mă izbăvește de toată neștiința, și uitarea, și lenevirea, și de împietrita nesimțire, și nu mă părăsi.

Pomenește-ne, Doamne, și pe noi, smeriții, păcătoșii și nevrednicii Tăi robi. Luminează mintea noastră cu lumina cunoștinței Tale și ne îndreptează pe calea poruncilor Tale.

Pomenește-i, Doamne, și pe robii Tăi aceștia:

 

… ….

(aici adăugăm numele de botez ale celor vii pentru care ne rugăm)

cu familiile lor.

 

După pomenirea numelor, adăugăm: Miluiește-i, Doamne, și ocrotește-i pe toți cei care sunt implicați în această lucrare duhovnicească, numită Candela Rugul Aprins, cu familiile lor. Amin.

 
 
 

Pentru Adormiți

 
 

Pomenește, Doamne, pe robii Tăi adormiți întru Domnul:

 

… …

(aici adăugăm numele de botez al celor adormiți pentru care ne rugăm)

cu tot neamul lor cel adormit.

 

 

Pomenește, Doamne, pe toate rudeniile mele după duh și după trup, adormite întru Domnul, cu tot neamul lor cel adormit.

 

Pomenește, Doamne, pe toți vrăjmașii, binefăcătorii și prietenii mei adormiți întru Domnul, cu tot neamul lor cel adormit.

 

Pomenește, Doamne, pe toți membrii mișcării duhovnicești Rugul Aprins de la Mânăstirea Antim, cu tot neamul lor cel adormit.

 

Pomenește, Doamne, pe toți mărturisitorii români ai Dreptei Credințe, adormiți întru Domnul, din timpul perioadei comuniste și din toate timpurile, cu tot neamul lor cel adormit.

 

Pomenește, Doamne, pe toți eroii neamului nostru adormiți întru Domnul, cu tot neamul lor cel adormit.

 

Pomenește, Doamne, pe cei mai dinainte adormiți, părinții și frații noștri, pe toți dreptslăvitorii creștini care au adormit întru nădejdea învierii și a vieții veșnice, și le fă lor odihnă unde strălucește lumina feței Tale. Amin.

 

 

Pomelnic